Villapannor

Hjärtat i alla bostäder.

Alla vill vi ha rätt klimat i de utrymmen som man vistas i.

Alla vill vi ha så låg eldningskostnad som möjligt.

OVV-TEKNIK har möjligheten att hjälpa ER med båda
delarna genom att se till att ER värmepanna fungerar så
driftsekonomiskt som möjligt och ändå ha rätt temperatur
i bostaden.

Om ni inte redan har så installerar vi en reglering som
ser till att rätt temperatur hålles på era radiatorer efter
rådande utetemperatur.

Om ni har en reglering som inte fungerar så fixar vi detta
oberoende av fabrikat.

Alla förekommande fel typ, brummande ljud, överhettning
läckage, ingen värme etc, fixar vi.

Danfoss